Batteri

Investera i batterilagring

Vi installerar Ferroamps system för solceller och batterilösningar.

Många har redan investerat i solceller med batteri – och nu har priserna sjunkit betydligt för den som fortfarande funderar på just batterilagring. Väljer du att koppla ditt batteri till stödtjänster är det en investering som kan ge riktigt bra avkastning. Förutom att du får betalt för att hjälpa till att balansera det svenska elnätet kan du med hjälp av Elkedjans och Franks El kompletta lösning LAGRA+ öka din egen nytta av solel, kapa dina effekttoppar och styra elbilsladdningen.

Du optimerar din egen elförbrukning och elkostnad, även kallat elprisarbitrage.

Men vad kostar det då?

Hur mycket inkomst kan energilagring generera och hur funkar det egentligen med gröna bidrag? Vi ställer frågorna till Kristian Möller, affärsutvecklare för Elkedjans affärskoncept SKAPA och LAGRA inom Smart Energi!

Till vilket lägstapris kan jag som villaägare komma i gång med ett eget batteri för att lagra energi – och hur dyrt kan det bli?

– Priset påverkas av många faktorer i den aktuella fastigheten samt av vilket fabrikat du väljer på ditt batteri. Genom vårt samarbete med starka aktörer i branschen kan kostnaden vara runt 100 000 kr inklusive moms och installation. Allt beror på hur stor anläggning du vill installera. En premiumlösning för ett villabatteri skulle kunna landa på dryga 200 000 kr.

Kan jag som redan har installerat batteri till min solcellsanläggning också ansluta mig och tjäna pengar på stödtjänster till det svenska elnätet?

– Mest troligt, ja. Det beror lite på vilket fabrikat av växelriktare du har. Växelriktaren måste uppfylla Svenska Kraftnäts krav.

Måste jag ha solceller för att installera ett batteri?

– Nej, du kan skaffa ett batteri med en hybridväxelriktare som ansluts till din fastighets elcentral. Du dimensionerar då batteriets effekt och storlek efter hur du har säkrat upp huset samt efter de möjliga marknadsintäkter som batteriet kan bidra till.

Hur stort batteri är möjligt att installera i en villa?

– Ofta ligger en batterianläggning för en villa på mellan 10 kWh och uppåt. Installerar du solceller samtidigt som batteriet, eller har solceller sedan tidigare, kan du välja batterilösning utifrån solcellsanläggningens storlek.
Har du inte en solcellsanläggning är det i grund och botten ditt intresse av intäktspotential från stödtjänster som avgör.

Hur mycket avkastning kan jag då få om jag använder mitt batteri för att bidra till ett stabilare elsystem?

– Ju högre effekt på batterilösningen desto större intäktspotential. Här kan du se konkreta exempel på hur avkastningen har sett ut det senaste året och även få en prognos framåt.

Behöver jag betala skatt på intäkter från batterilagring?

– Intäkter under 40 000 kr behöver du inte ta upp i deklarationen, däremot får du betala skatt på den del av summan som överstiger det beloppet. Du kan läsa aktuella regler om intäkter på skatteverket.se

Kan jag få grönt skatteavdrag om jag installerar ett batteri hemma och även använder det till stödtjänster?

– Om du ansökt om och beviljats grönt skatteavdrag efter den 1 januari 2024 så får du inte använda ditt hembatteri till stödtjänster. Men om du sedan tidigare har gjort avdrag för grön teknik så finns det inget som hindrar att du använder din befintliga solcellsanläggning med batteri för stödtjänster.

Det är viktigt att du som privatperson alltid kontrollerar vad som gäller på skatteverket.se

Hur lång blir återbetalningstiden på en investering i ett batteri?

– Om man utgår från den billigaste investeringen på cirka 100 000 kr och tänker sig en avkastning som ligger ungefär i nivå med det senaste året så kan du räkna med att hämta igen din investering på mellan 2,5–5 år.

Kan jag fortfarande nyttja den lagrade energin från mitt batteri om jag anslutit mig till balanstjänster på elnätet?

– Ja, den stora fördelen med våra totallösningar inom LAGRA+ är att styrningen av batteriet alltid är anpassad för just dig. Du väljer själv hur du vill använda din batterilagring, om du vill kapa egna effekttoppar och samtidigt upplåta en del av kapaciteten till elnätet. Du kan kombinera ditt batteri med egenproducerad energi och koppla till din fordonsladdning och använda det du behöver för eget bruk.

Hur länge håller ett batteri?

– Våra partners som erbjuder de förmånligaste batterilagerlösningarna för privatpersoner kan erbjuda lösningar med en garantitid upp till tio år, vilket är otroligt stabilt och förmånligt.

Idag pratas det väldigt mycket om en ansträngd elmarknad, effekttariffer och batterilagring. Hur ser framtiden ut, kommer de flesta av oss att ha ett batteri hemma i källaren?

– Det kommer nog att vara ganska vanligt med tanke på hur många som redan skaffat batteri för energilagring, redan innan stödtjänster var tillgängliga. Allt eftersom kommer vi också att få se fler tjänster kopplas till batteriet, så här finns verkligen potential och många goda anledningar att investera. Vi har ett tätt samarbete med våra partners för att hela tiden utveckla lösningar som är agila mot hur marknaden utvecklas i framtiden. Dessutom kommer nya krav att alla nyproducerade bostäder från och med 2030 ska ha solceller på taket vilket ger stora fördelar med batteri. Det här är framtiden.

Ring oss idag för att boka din installation.