Solceller

Installera med oss

Vi erbjuder färdiga lösningar på solcellsanläggningar och tillsammans med dig kommer vi överens om vilken storlek som passar just dina behov.

Med oss på Franks El får du en stabil och långsiktig elektrikertjänst, som finns nära dig även för service och support efter installation. Vi har lång erfarenhet och bred kunskap om solenergi och erbjuder rådgivning, leverans av ledande produkter och såklart en säker installation.

Läs mer om hur solceller fungerar och viktiga saker att tänka på när du funderar på att installera solceller nedan.

Hur fungerar solceller?

När solenergin utnyttjas för produktion av elektricitet används solceller. De består av moduler med tunna skivor av ett halvledarmaterial, vanliga kisel – allt täckt med glas. När elektroner i halvledarmaterial träffas av dagsljus laddas de med energi, börjar flöda genom materialet och framställa likström. 

Likströmmen omvandlas därefter till växelström i en växelriktare så att den kan anslutas till elnätet. Modulerna av solceller är ofta i storleken ca 1 x 1,65m och kan kopplas ihop till stora enheter för montering på exempelvis hustak. 

Solens energi kan utnyttjas på olika sätt. I en solcellsanläggning omvandlas den till elektricitet i form av likström, som sedan förvandlas till 230 V växelström för elnätet. Beroende på anläggningstyp kan solceller producera mellan 50 och 150 kWh elenergi per m² och år. Solenergi kan även tas tillvara i en så kallad solfångare för produktion av värme. 

Har vi tillräckligt med sol?

Trots ett ganska mörkt vinterhalvår har vi i Sverige utmärkta förutsättningar för att utnyttja solenergin. Solinstrålningen är nästan lika hög som i centrala Europa. Och faktum är att solceller har högre effekt vid lägre temperaturer. Solcellsmodulerna blir inte lika varma här som på sydligare breddgrader och är därför effektiva även i Sverige. 

Solenergi är den energi som kommer från solens ljus – en ofantlig, förnybar energikälla som vi blir allt bättre på att utnyttja. Jordklotet nås av kolossala 173 000 terawatt solenergi. Oavbrutet. Det är drygt 10 000 gånger världens sammanlagda energiåtgång på cirka 15 terawatt per år. 

Saker att tänka på

SÖDERLÄGE
Det optimala är att montera solcellspaneler på ett södertak. Solcellspaneler riktade mot väst och öst fungerar också, men energiutbytet minskar.

LUTNING
Taket bör ha en lutning på 10-50 grader mot horisontalplanet.

SNÖ
I områden med mycket snö är det bra med en lutning som får snön att glida av. Mängden el som går att producera beror även på var i landet solcellerna sätts upp. 

SKUGGOR
Effektivast blir det om solcellerna skuggas så lite som möjligt – kolla gärna i förväg hur skuggor från träd, skorstenar, byggnader etc. påverkar. Begränsad skugga tidigt och sent på dagen stör inte så mycket.

VÄXELRIKTARE
Det är bra att ha plats för en växelriktare nära anläggningen; på en vind eller liknande.

Ring oss idag för att boka din installation.